Nordhordlandsbrua
Meland
Brakstad
Tråppo gard, Brakstad
Nordhordlandsbrua
Nordhordlandsbrua
Holmeknappen
Flatøy
  • Facebook Classic